125x125 Ads

2014 වෙසක් සත්කාරය අයවැය වාර්ථාව

0 comments
2014 වෙසක් සත්කාරයේ අයවැය වාර්ථාව

එකතු වු සම්පුර්න මුදල 150,558.02 

ගිණුම වසා දැමිමේ ගාස්තු 250.00
බැංකුවෙන් ලද මුදල 150,308.02 


2014 වෙසක් සත්කාරය වෙනුවෙන් වියදම් වු මුදල්

බෙහෙත් සදහා 145,389.00

පුස්ථකාලය සදහා මිලදිගත් පොත් 4,773.00

මුළු වියදම 150,162.00

2014 වෙසක් සත්කාරය වෙනුවෙන් එකතු වු මුදල් රු 150,308.02
2014 වෙසක් සත්කාරය වෙනුවෙන් වියදම් වු මුදල් රු 150,162.00 


ඉතිරි මුදල රු 146.02

( ඉතිරි මුදල 2015 වෙසක් සත්කාරය වෙනුවෙන් ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ)


ස්වාමින් වහන්සේලා වෙත ලබා දුන් පිරිකර උන්වහන්සේලා විසින් නැවත රෝගින් වෙනුවෙන් පිරිනමන ලද අතර.ගමන් වියදම් ලබා ගැනිම ප්‍රතික්ශේප කරන ලදි.
සියලුම විසිතරාත්මක ඇයවැය  වෙසක් සත්කාරය 2014 ෆේස් බුක් පිටුවේ භාගත කල හැකි අයුරින් ලබාදී ඇත

(https://www.facebook.com/groups/659865037407269/)


Read more »

2014 වෙසක් සත්කාරය නිමාව

0 comments
 
           2014 වසරේ වෙසක් සත්කාරය ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස අද අවසන් කෙරුනා.පව 3.00 පමණ වන විට කලින් කතාකරගත් පරිදි අපේ පිරිස රෝහලට එකතු උනා.සෙත් පිරිත් සච්ජායනාව සදහා භික්ෂුන් වහන්සේලා 03 නමක් ස්වේච්ජාවෙන්ම වැඩම කලා.ප්‍රථමයෙන්ම කලින් දැන්වු පරිදි අවශ්‍ය බෙහෙත් රෑගෙන අදාල නියොජිත මහතා පැමිණ සිටියා.ඔහු මෙරෆෙන් 500mg කුප්පි 53 සහ 1g කුප්පි 08 ගෙනවිත් තිබුනා.ඒ අනුව ඔහු වෙත රුපියල් 145,389.00 මුදලක් ලබා දුන්නා.මිට අමතරව පුස්ථකාල පොත් සදහා රු 4800.00 ක මුදලක් වියදම් වි තිබුණු අතර ඉසුරු සම්පත් සොහොයුරාත් පොත් කට්ටලයක් පරිත්යාපග කර තිබුනා

බෙහෙත් ලබා ගෙන මුදල් ගෙවිමෙන් අණතුරුව අපි 16 වන වාට්ටුව වෙත පියනැගුවේ සත්කාරය සාර්ථක ලෙස අවසන් කරන්න.ප්‍රථමයෙන්ම අප රෑගෙන ආ බෙහෙත් සහ පොත් පත් හෙද නිලධාරිනිය වෙත බාර දුන් අතර අප කළ සත්කාර්ය ඇය ඉහලින්ම අගය කලා.ඉන් පසු නේවාසික රෝගින් සියලුදෙනා එක තැනකට රෑස් කරවා ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් සෙත් පිරිත් දේශනා කර පිරිත් නුල් ගැට ගසනු ලැබුවා.ඇවිදිමට අපහසු රෝගින්ගේ ඇද අසලටම ගොස් පිරිත් පැන් ලබා දි පිරිත් නුල් ගැට ගසන අතර ඔහුන්ගේ සුව දුක් විමසිමට තරම් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉතාම කාරුණික උනා.

රාජාංගනය , අම්පාර,අනුරාධපුරය ආදි අති දුෂ්කර පලාත් වල කුඩා දරු දැරියන් මෙම වාට්ටුවේ ප්‍රතිකාර ලබන අතර මාස 08 වයසේ සිට අවුරුදු 12 දක්වා වයස ලමුන් මේ අතර සිටිනවා.ඇත්තෙන්ම මේ දරුදැරියන්ගේ මුහුණු වල හුරතල් බවත් සමග රුදි අවිනිශ්ච්ත බව අපේ හදවත් දැඩ් ලෙස සංවේගයට පත් කරනු ලැබුවා.ඔහුන් වෙනුවෙන් මේවිදියට යමක් කරන්න ලැබිම අපි සියලු දෙනාටම විශාල සතුටක්.
අවසන් වශයෙන් යමක් කිවයුතුයි.2014 වෙසක් සත්කාරයේ පළමු පියවර සුරංජි සුගතදාස මහත්මියගේ පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් ලෙන්ස් එක සහිත විදුලිලාම්පුව ලබාදීම සිදු කරනු ලැබුවා. මේ අවස්ථාවේ ඇයව ගෙෘරවයෙන් සිහිපත් කර සිටින අතර.දෙවන අදියරය වු බෙහෙත් පරිත්‍යග කිරිම සදහා මෙරට හා පිටරට සිට මුදල් එවු සැමටත් වචනයෙන් හා අද දින පැමිණ සහයෝගය දැක්වු සැමටත් අප දෙස බලා සිටිමින් අපිව දිරි ගැන්වු සැමටත් හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමතියිRead more »
 

Copyright © 2010 | 2014 • මිතුරු සත්කාර • Design by Harshana De Silva,